Leda, lyssna, inspirera.

Jag ska säga som det är. Jag har starka åsikter och står för min uppfattning när det handlar om värderingar. Om humanism och demokrati. Om kvinnors och mäns lika rättigheter. 

Mitt hjärta klappar för det öppna och kreativa samhället, där plugg, flit och ansträngningar lönar sig. Där kunskap och utbildning ger individen makt. Oavsett varifrån hon kommer. Ett samhälle där kvinnors frihet och rättigheter väger tyngre än påbud om hur kvinnor ska leva sina liv enligt tradition eller religion. 

Jag försöker i både mitt professionella liv och i politiken arbeta för ett samhälle där vi tar ansvar för klimat och miljö. Där beslut grundas på vetenskap, inte fördomar eller rädsla. 

Vi måste möta den populism och främlingsfientlighet som växer sig starkare i vår del av världen genom att vara ännu mer beslutsamma. Vi måste vara modigare än någonsin och göra vad vi kan för att inge hopp i en tid där hopplöshet annars kan få många att ge upp eller söka de enkla svaren på svåra frågor. Staten måste klara av sina kärnuppgifter så som att bekämpa och förebygga brott, liksom att garantera fred och säkerhet. Men också se till att utbildning, vård och omsorg fungerar och ger människor den trygghet de behöver och har rätt till. 

För mig handlar ledarskap om att samarbeta. Om att lyssna och inspirera. Men också att våga sätta ner foten för det man står för. 

 

/15823352_1172702836118516_5048093090438520358_n.jpg