Stockholms län avgör om Sveriges klimatpolitik lyckas

Även en obotlig optimist kan drabbas av klimatdepp. När ledaren för världens supermakt monterar ner klimatpolitiken blir man faktiskt bedrövad. Men är det inte just då vi ska anstränga oss och fokusera på det positiva? Så att inte hopplösheten tar över.

Ett skäl till att vara optimist är att Sverige får en ny klimatlag. Förra året enades sju riksdagspartier, däribland Liberalerna, om ett nytt klimatpolitiskt ramverk som ska består av nya ambitiösa klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på hur detta ska utformas.

Men ett ramverk räcker inte. Utsläppen måste minska. Teknikutveckling och marknad ska användas som drivkraft för klimatsmarta lösningar. Ekonomiska styrmedel måste till för att ge förutsägbarhet för investeringar i ny klimatsmart teknik. Ja, listan är lång på vad grön liberalism kan och måste leverera. Under 2015 uppgick BRP (Bruttoregionalprodukten) i Stockholms län till 1 343 miljarder kronor, nästan en tredjedel av Sveriges samlade BNP. Hur väl Sverige lyckas i klimatarbetet avgörs i hög grad här (SCB). Här finns kompetens, forskning, innovationer och företag som driver klimatarbetet framåt. Stockholm stad var för några år sedan Europas miljöhuvudstad. Det är dags att hela Stockholms län kliver fram som en av Sveriges och Europas gröna tillväxtregioner, där ansvar för klimatet går hand i hand med ekonomisk tillväxt och växande företag. 

Ett annat skäl till att vara optimist är att inte ens världens mäktigaste man har så mycket makt över klimatpolitiken som han kanske tror. Det är ju faktiskt så att amerikansk politik ofta beslutas på delstatsnivå. Ett exempel är Kalifornien, världens sjätte största ekonomi, som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet. Kaliforniens guvernör, Jerry Brown, har sagt att ”Kalifornien kan bidra stort till bekämpningen av klimatförändringar, oavsett vad som pågår i Washington”. 

Trump har också pratat om att strypa anslaget till NASAs klimatforskning. Men Brown kontrar då med att Kalifornien kan skicka upp egna satelliter. 

Av detta kan vi lära oss att det är viktigt att städer och regioner arbetar med klimatfrågor och att det behövs internationella regelverk som hindrar, eller åtminstone försvårar, en klimatförnekare och president, som skapat sitt alternativa universum att äventyra den här planetens framtid. 

 

 

9 feb 2017