Tre principer om öppenhet.

 

Öppenhet och transparens är viktiga prinicper. Korruption sätter demokratin ur spel. 

 

Berätta vem du bjuder på lunch och vem som betalar din middag - och allra bäst är att betala för sig själv 

Ja till transparens! Viktigt för att kunna bli granskad av media och väljare samt för att förebygga korruption. Därför ska man redovisa partistöd och kontorstöd. Självklart finns det skillnader mellan politisk verksamhet och företagsamhet. Men en företagare måste göra sin ekonomiska redovisning och det är rimligt att göra ett ekonomiskt bokslut efter att man har fått ta del av offentligt stöd. 

Träffa bara personer som du vill synas med på bild - och som vill synas med dig

Nej till hemliga lobbyist-möten. Träffa bara folk som vill synas på bild med mig, om man uttrycker sig lite drastiskt. (Möjligt undantag kan vara MR-aktivister som riskerar att fara illa av att avslöja att de har politiska kontakter. Men de är inte heller lobbysiter i traditionell mening.) 

Fokusera på ditt uppdrag - byt jobb med jämna mellanrum

Jag kandiderar till ett heltidsuppdrag för att lägga all min kraft åt politiken efter bästa förmåga. Jag vill helst jobba med miljöfrågor. I en sådan roll skulle jag verka i sammanhang där industri- och miljöintressen inte sällan direkt, eller indirekt, kolliderar. 

Man måste förstå att politiker ständigt uppvaktas av olika intressenter. Ju mer makt man har ju fler anser sig vara ens vänner. Man måste förstå att ens attraktionskraft ligger i nätverk, journalistkontakter och inflytande. Den dagen man slutar med politiken, raderas man i många telefonböcker.

Politisk engagemang kan vara livslångt. Men ett politisk uppdrag är något fint att få ha till låns under en begränsad period. Bli inte beroende av politiken för din försörjning.